ماهی های بد اخلاق به "سگ ماهی" موسومند......

سگهای بداخلاق به چه موسوم می شوند؟!؟!؟!؟؟!؟؟؟

/ 3 نظر / 12 بازدید
ژسيلن

ممم...جای تعمل داره! . . جالب می نويسی!

ساناز

سلام . ای زن که دلی پر از صفا داری از مرد وفا مجو مجو هرگز او معنی عشق نمی داند راز دل خود به او مگو هرگز بی ربط بود ولی اين دو بيت رو دوس دارم ... اشکالی که نداره ؟... مرسی .