بکارت در يزد سيبيل دخترکانی ست که

منتظر صاحب نشسته‌اند تا

بيايد و اجازه صادر فرمايد..........

/ 9 نظر / 13 بازدید
طیبه

نمی دونم نسل اين نرينگان الاغ و مادينگان گوسفند کی نابود می شه ...

anubis

موجوداتی که با تمدن کليومترها فاصله دارند و حتی تلاشی هم برای رسيدن به يکقدم جلوتر نمی کند آنهم در اين خطه خاص

خانه ای روی آب

سلام....زندگی افسانه ای است که از لب شوريده مغزی گفته آيد ، سربه سر خشم و خروش و غرش و غوغا ، ليک بی معنا......

آلك

جدا که این پرده عجب پرده ء بی مزه ای از زندگی ماها شده !!‌ ...

عادل

به لطف دوخت و دوزهاي يواشكي ديگه نگران هيچي نباشيد ! فقط پسرها رو حامله نكنيد

دلقک

هنوز هم هستند دخترکانی که سبيل داشته باشند.

ehsan

کی میخواد جواب افسردگی و محرومیت اونا رو بده ؟ اونا با این شیوه حتی جرات نمیکنند کتابی غیر از کتابهای مذهبی بخونند.