تقویم شخصی

 تقویم شخصی

تقویم‌ها از ثانیه‌های سرشار سخنی نمی‌گویند

 و نمی‌دانند که سال من از نخستین بوسه‌های تو آغاز می‌شود

تقویم‌ها دروغ‌اند

ندیدم در متنی کوچک

 روز بزرگ آشنایی ما را

 با خط قرمز نوشته باشند

یا غروب جاودان جدایی ما را

در حاشیه‌ای حتی به خطی سیاه.

 تلخیص آزاد از شعری از حمید ادیب

/ 2 نظر / 16 بازدید
دلقک

پیوسته و مداوم. و همونطور زیبا می نویسی. خوشم میاد از نوشته هات.