مهم اين است که بتوانيم ادامه بدهيم،

چطورش اهميت ندارد.........

/ 6 نظر / 12 بازدید
باران

نوشته هايت را خواندم / آن جا که گفته ای چشم هايم نفس می کشند ... شيشه ی عينکم بخار می گيرد .... همه ی دنيا مه آلود می شود / از اين خوشم آمد !

maral

و ما ادامه می دهیم ....

بابک

من موندم تو سير از دنيا چطوری حرف ادامه دادن ميزنی

shahed

ادامه ادامه تا پايان هستم تا آخر

جوجه

و اين داستان همچنان ادامه دارد...ادامه ی اين داستان را در قسمت بعد خواهيم ديد....( نميدونم اما ساخته شده يا نه)

iranian idiot

با فرنچ کيس يا بدون فرنچ کيس بودنش اهمیت دارد!