من اينجا بس دلم تنگ است

من اينجا بس دلم تنگ است

و هر سازي كه مي بينم بد آهنگ است

بيا ره توشه برداريم

قدم در راه بي برگشت بگذاريم

ببينيم آسمان هركجا آيا همين رنگ است

من اينجا از نوازش نيز چون آزار ترسانم

ز سيلي زن، ز سيلي خور

وزين تصوير بر ديوار ترسانم

....

بيا اي خسته خاطر دوست ! اي مانند من دلكنده و غمگين!

من اينجا بس دلم تنگ است

بيا ره توشه برداريم

قدم در راه بي فرجام بگذاريم.....


«م.امید»

/ 2 نظر / 9 بازدید
sinderela

من اين راه را هر روز طی می کنم اما.............

ReZa

سلام. خيلی با حال و خوب بود. شاد و آزاد باشی. خوشحالم ميکنی که به من هم سر بزنی.