اگر نا اميديمان برايمان مسلم است،

يا بايد چنان عمل كنيم كه گويي اميدواريم،

 يا خود را بكشيم.

رنج بردن حقي ايجاد نمي كند.

 آلبر کامو

/ 3 نظر / 14 بازدید
فرهاد

همه به نوعی عاقلان ديوانه ايم يا ديوانگان عاقل و کمی افسرده

زهره

لينکيديمتان. مرسی...