حرفهای ما هنوز ناتمام

تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است

باز هم همان حکايت هميشگی

پيش از آنکه با خبر شوی

لحظه عزيمت تو ناگزير می‌شود.....

آی.....

ای دريغ و حسرت هميشگی

ناگهان چقدر زود دير می‌شود..........

قيصر امين پور

 

/ 1 نظر / 12 بازدید