/ 2 نظر / 10 بازدید
aram

ميدونی ما آدما عادت داريم لقمه رو دور سرمون بچرخونيم اونم يه دوره شمسی قمری ..... انقدر خودمونو به درو و دیوار ميکوبيم تا به هر کس يا شايدم ناکس!! آويزون بشيم و.... اما آخر سر ميرسيم به همون خدا اصلا اين خدا حسودييش ميياد ما به يکی ديگه دل ببنديم بدون خدا ممکن نيست ما بايد با ااون باشيم اگر تنهاترين تنها شوم باز هم خدا هست او جايگزين.......

اردشير

سلام.. چه عکس خوشگلی ! وقتی بچه بودم يه بار يه همچين کاری کردم... کلی دوام کردن که چرا لباساتو کثيف کردی... اين بيچاره هم خبر نداره هر چی اينجا کيف می کنه را می خوان از دماغش در بيارن :)