برای اونی که خودش میدونه.... 

دلم می خواهد وقتی دوباره میبینمت؛
خودم رو محکم پرت کنم تو بغلت و بهت بگم:
کثافت... دلم برات تنگ شده بود!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید