گاو۲

    هيچ وقت فکر نمی‌کردم

     گاو از کشيدن گاری اذت ببرد!!

    

      

/ 1 نظر / 9 بازدید
nader

سلام ... همون طور که گاو هم فکر نميکرد شما فقط نيمه خالی ليوان رو ببينی... ليوانی که سرشار از زندگيست...