تمام پيغام‌هايم را به قاصدک دادم که

   برايش بفرستم؛

   چشمهايم را بستم و قاصدک را فوت کردم...

 

         چشمهايم را که باز کردم قاصدک روی زمين بود و

             من گِلِ آسمان تاب می‌خوردم!

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
reihaneh

دنيا اتاق انتظار است. همه بدان وارد می شوند اما کمتر کسی اجازه ملاقات می يابد.

queen of dream

اول شدم ... قاصدکها هم بی وفا شدن...موفق باشی