بيداری

آنقدر غرق اين فکر بودم

که «چرا مردمان جز اسب گاری نيستند؟»

که درد شلاق را حس نمی‌کردم.

/ 6 نظر / 10 بازدید
haoldia

خيلی پر معنيه . به منم يه سری بزن.موفق باشی.منتظرتم.

IRanian idiot

من هم چنان خودخواهانه به اين كه: “چرا «مردمان» جز اسب گاري نيستند” فكر فرو رفته بودم كه به خودم اجازه ندادم به كنارم, جايي كه تو هم داشتي مثل من گاري رو مي كشيدي نگاه بياندازم. بلكه با هم رم كنيم...

IRanian idiot

وبلاگت فوقالعاده دوست داشتنيه. به اسم Jasmingula بهش لينك دادم! ببين! خودم لينك دادم پس آزادم هر چي مي خوام صداش كنم و اسمشو بگذارم! اما باز با اين احوال ناراحت نميشي؟

IRanian idiot

من هم چنان خودخواهانه به اين فكر كه: “چرا «مردمان» جز اسب گاري نيستند” فرو رفته بودم كه به خودم اجازه ندادم به كنارم, جايي كه تو هم داشتي مثل من گاري رو مي كشيدي نگاه بياندازم. بلكه با هم رم كنيم...

arash

همه اسب گارييم ولی هر کی به يه چيز فکر ميکنه تا درد شلاقو حس نکنه