سرگيجه...

 

اين آوای فضای خالی زير پايمان است که ما را به سوی خود جلب می‌کند

و عشق به سقوط سراسر وجود ما را فرا می‌گيرد...

اما ترس، ترس وترس......

/ 2 نظر / 10 بازدید
y4c

آوای فضای خالی ... /